<< Back : Next >>

เกียรติยศ และรางวัล

2560 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

2560 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี

ได้รับ รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2560 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สันติประชาธรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย, SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย

<< กลับหน้าเกียรติยศและรางวัลทั้งหมด