ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


ช่างไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น - ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 21-35 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ช่างเชื่อมไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างเชื่อมอาร์กอน - 4 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างประกอบ - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 1. อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 2. มีประสบการณ์งานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

โปรแกรมเมอร์ ( SCADA ) - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 24-35 ปี
 • มีความรู้ และเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET หรือ Visual C++.NET
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัด ชั่วคราวได้
 • มีแนวคิดที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา หรือรู้จักใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ ๆ มาทำให้โปรแกรมที่เขียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม , Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย , ดูแลวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ , จัดทำคู่มือการทำงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


website Developer - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
 1. ออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ให้สวยงาม ถูกต้อง สะดวกในการใช้งาน
 2. อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 3. ออกแบบงานกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิคบริการ - 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น -ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 18-30 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/ชั่วคราวได้

วิศวกรประเมินราคา - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาเครื่องกลเกษตร ,สาขาอาหาร สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/ หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • Microsoft Word , Excel , Power Point
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านประเมินราคา ระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235