<< Back : Next >>

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา รายการทีวี 360 องศา เที่ยงวันทันเหตุการณ์

 

แบตเตอรี่กักเก็บความเย็นหรือ Cooling BAtt ทำงานโดยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอัดใส่ Cooling BAtt จากนั้นในช่วงเวลากลางคืนระบบทำความเย็นทำงาน คาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้น้ำใน Cooling BAtt เป็นน้ำแข็ง พอถึงช่วงกลางวันซึ่งต้องการใช้งานระบบปรับอากาศ ก็จะใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียนใน Cooling BAtt เมื่อน้ำแข็งละลายจะทำให้ได้น้ำเย็นไปแจกจ่ายความเย็นตามแอร์ในห้องต่างๆ “อาคารประหยัดพลังงาน” (ตอนที่ 1) ออกอากาศวันที่  9  ก.ย. 2556วันนี้ รายการทีวี 360 องศา มีตัวอย่างการจัดการพลังงานในอาคาร ช่วยลดโลกร้อน และคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาวมาให้ชม

 

นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์นา กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด กล่าวว่า "เราจับสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกินสมดุลจากธรรมชาติมาใส่ในระบบปิด เพื่อเป็นสารทำความเย็น เราทำตึกนี้เพื่อเป็นตึกตัวอย่าง เพื่อให้ตอบโจทย์สังคม เพื่อที่จะให้มีพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป มันสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ถึง 5 ปีเท่านั้นเอง"

นี่คือตัวอย่างการบริหารจัดการพลังงานของ บริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

“อาคารประหยัดพลังงาน” (ตอนที่ 2) ออกอากาศวันที่  13  ก.ย. 2556 ทีวี 360 องศา สนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์การประหยัดพลังงาน วันนี้ไปดูไอเดียตึกเย็นอีกตอน

การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงทิศทางแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก โดยอาคาร ไอ.ที.ซี. หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้าช่องรับแสง นำความสว่างมาใช้แทนหลอดไฟ

นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์นา กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด กล่าวว่า "ถ้าเราดีไซน์ตั้งแต่ต้น Cooling BAtt สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ กักเก็บความเย็นได้แล้ว แต่เนื้อที่ในการติดแบตเตอรี่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ ในอาคารนี้ เราเป็นทาวเวอร์ตรงกลาง เดี๋ยวเราจะไปดู เราใช้แสงจากข้างนอกส่องเข้ามา เพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ใช้แสงจากภายนอกเข้ามาได้"

ถือเป็นแนวคิดการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่ไม่จำกัดมาใช้ประโยชน์ สร้างรากฐานพลังงานของประเทศให้ยั่งยืน

วีระพล เชื้อบุญมี ถ่ายภาพ
วรรณพร เลิศประเสริฐพันธ์ รายงาน

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด