<< Back : Next >>

พ.ศ. 2536 - ตั้งชื่อบริษัทใหม่

          กลุ่มบริษัทฯ ไอ.ที.ซี. ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น และมีการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว จึงได้ตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม่ จากบริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด เป็นบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด ในปัจจุบัน ได้มีการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการการขยายตัวของธุรกิจในรักษาความเย็น และการควบคุมอุณภูมิให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหาร

พ.ศ. 2536
  • ได้เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วน ไอ.ที.ซี. เป็น บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
พ.ศ. 2539
  • ออกแบบและสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ในเขตร้อนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยเครื่องอบแห้งแบบแช่แข็งที่มีความชื้นสูง และตู้แช่แข็งแบบรวดเร็วสำหรับทุเรียน, มังคุด, เงาะ
  • พัฒนาระบบ ITCLink
พ.ศ. 2540
  • ออกแบบและผลิตเครื่อง Evaporative Condenser ด้วยสแตนเลส ภายใต้แบรนด์ "ITC"
  • ออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็น สำหรับการแปรูปเนื้อสัตว์
  • นำเอาเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งมาผลิตเป็นทุเรียนแช่แข็ง ที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา